Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Fokkerij

Doorheen de jaren werd in het stamboek vooral gekweekt met dezelfde bloedlijnen, waardoor er op langere termijn een groot percentage aan inteelt is en bevruchting van de merries steeds moeilijker wordt.
De stoeterij stelt zich dan ook tot doel om de basis van het fokprogramma te verbreden en nieuwe bloedlijnen te creëren, door de inbreng van nieuwe Arabische en Arabo-Friese bloedlijnen in het fokprogramma.

De stoeterij fokt enerzijds met Arabo-Friese merries (ingeschreven in het Europese Arabo-Friesen stamboek – EAFS), waarvoor een Arabo-Friese hengst wordt gezocht uit een andere bloedlijn dan de gekende Dark Danilo- lijn, en anderzijds met zuiver Friese merries (ingeschreven in het Belgisch stamboek van het Fries Paard – BSFP) waarvoor gezocht wordt naar kwaliteitsvolle zuiver Arabische hengsten.

Er wordt daarbij gestreefd naar een gezonde mix van merries geselecteerd uit het eigen fokprogramma en merries die in voorgaande jaren werden aangekocht vanuit andere fokprogramma’s om het fokdoel te bereiken.

Omdat we streven naar kwaliteitsvolle paarden, werken we daarvoor zeer nauw samen met het Europese Arabo-Friesen stamboek. Jaarlijks vindt op de stoeterij ook de veulen – en merriekeuring van het stamboek plaats.

Meer info over onze fokproducten

Ontvang onze nieuwsbrief

Hou je vinger aan de pols van de Willy Naessens Group.

Op een dag lees je iets dat jou vooruit kan helpen.